Inwestor zastępczy na budowie

Written by 19:40 Przed budową • One Comment

Inwestor zastępczy na budowie

Rozpoczęcie budowy jakiegokolwiek budynku oznacza mnóstwo dodatkowych obowiązków dla osoby, która jest właścicielem działki i zdecydowała na budowę obiektu. Nie ma znaczenia, czy jest to nieruchomość do celów prywatnych lub budynek firmowy. Jeżeli inwestor nie może poświęcić za dużo czasu swojej inwestycji, to ma możliwość podpisania umowy z profesjonalistą, który będzie nadzorował budowę, z tak zwanym inwestorem zastępczym.

Kim jest inwestor zastępczy?

Jak sama nazwa wskazuje, inwestor zastępczy to człowiek, który w imieniu przyszłego właściciela budynku nadzoruje budowę. Jest wynajmowany w sytuacji, kiedy osoba, która rozpoczęła budowę, nie ma określonej wiedzy technicznej lub ma zbyt wiele innych obowiązków, aby znaleźć czas na kontrolowanie postępów na budowie. Zgodnie z definicją obowiązującą w branży budowlanej, inwestor zastępczy to  jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym”. W imieniu głównego może działać jedna osoba lub zespół ludzi.  W przypadku budowy domu jednorodzinnego wystarczy zatrudnienie jednej osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.  Jeżeli budowa dotyczy dużych inwestycji, to najlepszym wyjściem jest zatrudnienie jako inwestora zastępczego firmy specjalizującej się  prowadzeniu wielkich przedsięwzięć budowlanych.

Cenna pomoc

Osoba, która postanowiła rozpocząć dużą inwestycję, może nie mieć doświadczenia na placu budowy i nie być w stanie ocenić postępów prac, czy fachowości wykonania robót budowlanych. W firmach oferujących usługi inwestora zastępczego pracują fachowcy, którzy mają odpowiednie uprawnienia stosowne do ich profesji. Są to inżynierowie, specjaliści z zakresu zabezpieczenia pożarowego, inspektorzy budowlani. Dzięki ich obecności na budowie i nadzorowaniu ekip budowlanych nie dochodzi na miejscu inwestycji do żadnych nieprawidłowości. Właściciel inwestycji ma pewność, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Zatrudnienie inwestora zastępczego to oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy.

Koszty zatrudnienia inwestora zastępczego

Właściciel budowy musi ponieść zatrudnienia profesjonalnego inwestora zastępczego. Oscylują one w kwocie 2 do 10% kosztów całej inwestycji. Cena zależy od wielkości budowy i ilości osób, które trzeba zatrudnić na tym stanowisku, aby zapewnić sprawny nadzór budowlany. W perspektywie całej inwestycji takie koszty bardzo szybko zwracają się, ponieważ koordynacja budowy przez doświadczonych inżynierów skraca jej czas.

W polskim prawie nie ma określonego wzoru umowy na zastępstwo inwestycyjne. Najczęściej zawierana jest umowa zlecenie. W umowie musi być zawarty zakres obowiązków inwestora zastępczego. Należy też określić formę zastępstwa. Inwestor zastępczy może być zatrudniony na cały okres budowy, aż do odbioru gotowej nieruchomości lub jedynie na czas wykonania prac budowlanych. Najczęściej wybierana jest opcja nadzoru całości inwestycji.

(Visited 114 times, 1 visits today)
Close